actuadors Pneumàtics

actuador de vàlvula pneumàtica

EL ACTUADOR PNEUMÀTIC DE LA SÈRIE A COMPTA AMB UN COS
FABRICAT EN ANODITZAT DUR I TAPA DE EPOXY POLIÈSTER.

AE / Anoditzat Dur

L´actuador pneumàtic AE de la Série A compta amb un cos fabricat en Anoditzat dur i tapa d´Epoxy Poliéster.

Pneumatic Air Actuator AE

TTF / teflonat

L´actuador pneumàtic TTF de la Série A compta amb un cos fabricat en Anoditzat dur i tapa d´Epoxy Poliéster. 

Pneumatic Air Actuator TTF

NN / Níquel Químic

L'actuador pneumàtic NN de la Série A compta amb un cos fabricat amb Níquel Químic i tapa de Níquel Químic. 

Pneumatic Valve Actuator NN

I / Acer inoxidable

L'actuador pneumàtic I de la Série A compta amb un cos fabricat amb Acer Inoxidable Forjat i tapa d'Acer Inoxidable Forjat.

Pneumatic Valve Actuator I

EL ACTUADOR PNEUMÀTIC CN DE LA SÈRIE C COMPTA AMB UN COS FABRICAT EN ANODITZAT DUR I TAPA DE EPOXY POLIÈSTER.

CN / Anoditzat Dur

L´actuador pneumàtic CN de la Série C compta amb un cos fabricat en Anoditzat dur i tapa d´Epoxy Poliéster.

J + J Actuadors Pneumàtics Actuadors CN frontal