actuadors Pneumàtics

actuador de vàlvula pneumàtica

EL ACTUADOR PNEUMÀTIC DE LA SÈRIE A COMPTA AMB UN COS
FABRICAT EN ANODITZAT DUR I TAPA DE EPOXY POLIÈSTER.

AE / Anoditzat Dur

L'actuador pneumàtic AE de la Sèrie A compte amb
un cos fabricat en Anoditzat dur i tapa de
Epoxy Polièster.

J + J Actuadors Pneumàtics Actuadors AE frontal

TTF / teflonat

L'actuador pneumàtic TTF de la Sèrie A compte
amb un cos fabricat en Anoditzat dur i tapa
de Epoxy Polièster. 

J + J Actuadors Pneumàtics Actuadors TTF frontal

NN / Níquel Químic

L'actuador pneumàtic NN de la Sèrie A compte
amb un cos fabricat en Níquel Químic i tapa
de Níquel Químic. 

I / Acer inoxidable

L'actuador pneumàtic I de la Sèrie A compte amb
un cos fabricat en acer inoxidable Sostre
i tapa d'acer inoxidable Sostre.

J + J Actuadors Pneumàtics Actuadors I frontal

EL ACTUADOR PNEUMÀTIC CN DE LA SÈRIE C COMPTA AMB UN COS FABRICAT EN ANODITZAT DUR I TAPA DE EPOXY POLIÈSTER.

CN / Anoditzat Dur

L'actuador pneumàtic CN de la Sèrie C compta amb
un cos fabricat en Anoditzat dur i tapa de
Epoxy Polièster.

J + J Actuadors Pneumàtics Actuadors CN frontal