Política de Privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

responsable

JJ BCN INTERNACIONAL, SA

finalitat

Utilitzem les seves dades per a l'atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l'Usuari.

legitimació

La legitimació per al tractament de les seves dades resideix en la prestació del seu consentiment a JJ BCN INTERNACIONAL, SA

destinataris

Les seves dades seran tractades per altres empreses de el Grup i tercers col·laboradors que treballen amb nosaltres.

drets

Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se, limitar i sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.

informació addicional

Podeu consultar informació addicional i detallada sobre com gestionem les seves dades personals i els drets de què disposa, consultant el text complet de la Política de Privacitat que segueix a
continuació, així com la Política de Cookies.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

JJ BCN INTERNACIONAL, SA (en endavant, "la Companyia") es compromet, en qualitat de Responsable de l'tractament de les seves dades personals, a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir que el tractament de les seves dades és conforme amb les disposicions de l'Reglament (UE) 2016/679 (en endavant, "RGPD") i la Llei Orgànica 3/2018.

La Companyia tracta les seves dades personals de manera lícita i lleial, assegurant que aquests reben la protecció adequada i que no són objecte d'utilització indeguda. Així mateix, la voluntat de la Companyia és la de ser transparent en l'àmbit de la gestió de les dades personals dels seus clients i usuaris, posant a disposició dels anteriors tota la informació necessària sobre la recopilació i tractament de les seves dades.

L'objectiu de la Política de Privacitat és informar sobre qui tractarà les seves dades personals, per què recollim aquestes dades, durant quant de temps conservarem les dades recollides, a qui els cedirem i quins són els seus drets en el present àmbit.

A l'facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal exposada en la present Política de Privadesa i en la Política de Cookies.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

El responsable de l'tractament de les seves dades personals és:

Denominació social: JJ BCN INTERNACIONAL, SA
NIF: A-61617767
Telèfon: 93 871 33 04
Adreça postal: Pol. Ind. Sud. C / de l'Orfeó Català, 7. 08440, Cardedeu (Barcelona).
Correu electrònic: info@jjbcn.com

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Depenent dels productes sol·licitats pels clients i usuaris, la Companyia necessitarà tractar amb unes dades o altres que en general seran els següents:

Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, correu electrònic, entre d'altres;

Dades recollides automàticament: a l'interactuar amb el nostre lloc web certes dades de navegació es recopilen automàticament. Aquesta informació es recull a través de galetes, la regulació queda detallada a la Política de Cookies de la Companyia;

La informació que podem recollir automàticament fa referència a la seva utilització del nostre lloc web i als dispositius que utilitza per accedir i interactuar amb aquest. Algunes de les dades que recollim són: l'adreça IP de el dispositiu que està utilitzant, el programa de navegació que utilitza, el seu sistema operatiu, la data i hora de l'accés a la Web, l'adreça d'Internet del web per la qual va accedir a nostre lloc web, dades de geolocalització, informació sobre les pàgines visitades per l'usuari dins del Lloc Web i el temps de navegació a cada pàgina;

Les dades personals recollides són tractades per a les finalitats següents:

Anàlisi de la qualitat: realitzar enquestes sobre la satisfacció dels clients i usuaris en relació amb la qualitat dels productes oferts per la Companyia;

Atenció a clients i usuaris: canalitzar i atendre les seves sol·licituds, consultes i reclamacions per a la seva gestió i resolució;

Millorar l'experiència de l'usuari al lloc web: realitzar estudis analítics i estadístics sobre com els usuaris naveguen pel lloc web de la Companyia.

Quina és la LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals depèn de la finalitat per a la qual els tractem, tal com es detalla a continuació:

Anàlisi de la qualitat. La legitimació de l'tractament de les seves dades resideix en l'interès legítim de la Companyia per analitzar el grau de satisfacció dels clients i usuaris, als efectes de poder oferir productes de la millor qualitat;

Atenció a usuaris i clients. La legitimació de l'tractament de les seves dades resideix en l'interès legítim de la Companyia per atendre les seves sol·licituds i reclamacions per poder atendre-les adequadament i resoldre les seves peticions. En cas de consultes relacionades amb l'exercici dels seus drets reconeguts legalment en matèria de protecció de dades, la Companyia requereix el tractament de les seves dades per complir amb les obligacions legals que la vinculen en el present àmbit;

Millorar l'experiència de l'usuari en el lloc web. La legitimació de l'tractament de les seves dades resideix en l'interès legítim de la Companyia per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i adoptar les mesures correctores oportunes per a millorar la qualitat dels nostres serveis.

¿DURANT QUANT TEMPS conservarem LES DADES?

Les seves dades personals seran degudament conservades durant el temps imprescindible per a poder ser utilitzats segons la finalitat per la qual van ser recollides.

Les dades personals s'emmagatzemaran, aplicant les mesures de seguretat idònies per garantir la seva exactitud i integritat, mentre que el seu tractament sigui necessari per al fi pel qual van ser recollides o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió o limitació de l'tractament.

En aquests supòsits, mantindrem bloquejada la seva informació personal, sense donar-li cap tractament, durant els terminis previstos legalment per atendre eventuals responsabilitats i poder acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Posteriorment, la Companyia eliminarà definitivament les seves dades personals.

AMB QUI PODEM COMPARTIR LES DADES?

Les seves dades personals seran tractades per membres de la Companyia que actuen en nom de l'organització i en relació amb els quals s'han perfeccionat els corresponents contractes, en els quals es recullen obligacions específiques de confidencialitat i de gestió diligent de dades personals conforme la legislació en el present àmbit.

En determinats casos, per tal de poder complir amb les finalitats exposades en la present Política de Privadesa, la Companyia necessita compartir les seves dades personals amb altres companyies de Grup i amb els següents tercers:

entitats financeres;
proveïdors de serveis tecnològics i analítica;
proveïdors de serveis relacionats amb atenció a el client;
autoritats i organismes públics per: atendre una ordre, citació o investigació judicial, o per qualsevol altra causa requerida per llei; atendre possibles responsabilitats derivades de l'tractament de les dades personals; prevenir problemes legals del nostre lloc web o violacions de les polítiques del nostre lloc web; fer front a reclamacions de tercers; contribuir a la prevenció i investigació de supòsits de frau, entre d'altres.

Aquests tercers col·laboradors únicament tenen accés a la informació personal necessària per dur a terme els corresponents serveis i se'ls exigeix que no la utilitzin per a una altra finalitat diferent a la sol·licitada. La Companyia també exigeix a aquests tercers el mateix grau de protecció i confidencialitat que nosaltres apliquem en la gestió de la seva informació personal. Així mateix, tots ells estan subjectes a les obligacions previstes en els seus respectius contractes de tractament de dades perfeccionats amb la Companyia.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Està legitimat per exercitar els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades personals:

Accés (art. 15 RGPD): permet obtenir determinada informació sobre les finalitats per a les quals s'estan tractant les seves dades, els destinataris als quals es comuniquen o les categories de dades que estan sent tractats, entre d'altres.

Rectificació (art. 16 RGPD): permet dirigir-se a l'responsable de l'tractament per a modificar aquelles dades personals que fossin inexactes i per completar els que fossin incomplets.

Supressió (art. 17 RGPD): permet sol·licitar la supressió, sense dilació indeguda, de les seves dades personals que estiguin sent tractades pel responsable.

Limitació de l'tractament (art. 18 RGPD): permet obtenir de l'Responsable la limitació de l'tractament de les seves dades.

Portabilitat (art. 20 RGPD): li permet rebre les seves dades personals o que els mateixos siguin enviats a un tercer, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

Oposició (art. 21 RGPD): li permet oposar-se a el tractament de les seves dades realitzat pel Responsable. No obstant això, només pot exercir aquest dret davant tractaments emparats per la base legítima d'un interès públic o un interès legítim de l'Responsable.

Oposició a l'tractament automatitzat (art. 22 RGPD): li permet no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics en vostè o li afecti significativament de manera similar.

Com puc exercir els meus drets?

Per poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, la Companyia posa a la seva disposició els següents mitjans:

Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la Companyia [Pol. Ind. Sud. C / de l'Orfeó Català, 7. 08440, Cardedeu (Barcelona)], indicant el motiu de la seva sol·licitud i el dret que desitja exercitar, havent d'adjuntar fotocòpia de l'DNI o document equivalent que acrediti la identitat de la persona sol·licitant;

Enviant formulari emplenat i signat, havent d'adjuntar fotocòpia de l'DNI o document equivalent que acrediti la identitat de la persona sol·licitant, a l'adreça de correu electrònic: info@jjbcn.com

A continuació, es faciliten els formularis per poder exercir els diferents drets:

Dret d'accés: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-acceso.pdf
Dret de rectificació: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-rectificacion.pdf
Dret de supressió: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-supresion.pdf
Dret de limitació de l'tractament: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-limitacion.pdf
Dret a la portabilitat: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-portabilidad.pdf
Dret d'oposició: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-oposicion.pdf
Dret d'oposició a l'tractament automatitzat: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-oposicion-decisiones-automatizadas.pdf

Així mateix, té dret a dirigir-se a la corresponent autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, per a qualsevol reclamació derivada de l'tractament de les seves dades personals: l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Formulari Presentació de reclamacions).

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de privadesa és subjecta a revisió contínua per part de la Companyia, modificant sempre que sigui necessari per tal d'adaptar-la a l'actualitat legislativa de cada moment oa qualsevol variació en el nostre lloc web.
En cas que l'actualització de la Política impliqui un canvi substancial en el tractament de les seves dades personals, li notificarem aquesta modificació a través del nostre lloc web (mitjançant un banner, un element emergent o un avís push) als efectes que pugui revisar-la i valorar-la.
Per això, li recomanem revisar periòdicament la Política de privadesa per mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb el tractament de les seves dades personals.