Eexia

La electrovàlvula Eexia està fabricada en cos de. A continuació es detallen les seves especificacions tècniques.