JJ08

Electrovàlvula Solenoid fabricada en cos d'alumini i juntes NBR.

J + J Actuadors Pneumàtics Electrovàlvules JJ08 frontal

EEXDIICT6

Electrovàlvula Solenoid. Pot estar fabricada en cos dalumini, acer inoxidable o en llautó.

J + J Actuadors Pneumàtics Electrovàlvules EexdIICT6 frontal

5470 EEXIA

Electrovàlvula Solenoid fabricada a
cos de poliamida amb alta resistència a la corrosió.

J + J Actuadors Pneumàtics Electrovàlvules 5470 Eexia frontal

ATEX EXIA


L'electrovàlvula Atex.

J + J Actuadors Pneumàtics Electrovàlvules Atex Exia frontal

ATEX EEXM

L'electrovàlvula Atex.

J + J Actuadors Pneumàtics Electrovàlvules Atex Eexm frontal