KIT BSR

El sistema de seguretat BSR és un automatisme que, incorporat als actuadors J3C permet, en cas d'interrupció de l'alimentació elèctrica, situar la vàlvula en posició preferent per defecte NC o NA. A l'interior de l'actuador es troba situada la targeta de circuit BSR més el bloc de bateries que, es troba en càrrega contínua, el que permet accionar l'actuador, en cas necessari, quan la unitat detecta una fallada de subministrament elèctric. Cal tenir en compte que no es tracta d'un actuador simple Efecte, però que en cas que la vàlvula es trobi en posició no preferent, el sistema BSR, mitjançant les bateries, accionarà la vàlvula fins situar-la en la posició per defecte com a preferent, actuant com un actuador simple efecte.