KIT BSR

El sistema de seguretat BSR és un automatisme que, incorporat als actuadors J3C, permet, en cas d'interrupció de l'alimentació elèctrica, situar la vàlvula en posició preferent predeterminada NC o NA. A l'interior de l'actuador es troba situada la targeta del circuit BSR més el bloc de bateries que, es troba en càrrega contínua, cosa que permet accionar l'actuador, si cal, quan la unitat detecta una fallada de subministrament elèctric. Cal tenir en compte que no es tracta d'un actuador simple efecte, però que en cas que la vàlvula estigui en posició no preferent, el sistema BSR, mitjançant les bateries, accionarà la vàlvula fins a situar-la en la posició predeterminada com a preferent, actuant com un actuador simple efecte.